Skip to main content

Numele și detaliile operatorului de date:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ODORHEIU SECUIESC
Odorheiu Secuiesc, P-ţa Primăriei nr. 5, 535600, Tel: 0266-218145, web: udvarhely.ro,
e-mail: office@udvarhely.hu

Prelucrarea datelor se realizează în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR).

Temeiul juridic al prelucrării datelor:

Datele cu caracter personal pot fi prelucrate
a) cu consimțământul persoanei vizate; sau
b) este ordonată prin lege sau, pe baza unei autorizații legale și în cadrul domeniului de aplicare specificat în
aceasta, printr-un decret al unei autorități locale, pentru un scop de interes public.
Datele cu caracter personal pot fi prelucrate numai în scopuri specifice, pentru exercitarea unui drept sau pentru
îndeplinirea unei obligații. Prelucrarea trebuie să fie conformă cu acest scop în toate etapele, în măsura și pe
durata necesare pentru scopul prelucrării..

Securitatea datelor:

Operatorul de date sau persoana împuternicită de operator asigură securitatea datelor în cursul activităților sale
și ia măsurile tehnice și organizatorice și stabilește normele procedurale necesare pentru aplicarea prezentei
legi și a altor norme de protecție a datelor și de confidențialitate. Datele sunt protejate în special împotriva accesului,
modificării, divulgării sau ștergerii neautorizate, deteriorării sau distrugerii.

Utilizarea datelor:

Prin descărcarea și utilizarea aplicației Udvarhely Ma, utilizatorul de date nu accesează și nu prelucrează niciun fel de

date cu caracter personal, iar notificările informative sunt primite în mod anonim.

Scopul prelucrării:

Prelucrăm datele pentru a afla mai multe despre nevoile utilizatorilor aplicației, obiceiurile de utilizare a informațiilor
de către utilizatorii aplicației, care pot fi utilizate pentru a îmbunătăți conținutul și funcționalitatea aplicației.
Utilizăm aceste informații pentru a îmbunătăți capacitatea de utilizare și funcționalitatea aplicației.
Pe baza acestor date putem stabili numărul persoanelor care au vizitat site-ul web, câți vizitatori noi există și
numărul de pagini care au fost deschise.

Scopul utilizării datelor are caracter strict statistic.

Posibilităţi de protecţie juridică:

În cazul în care, în ciuda obiecției dumneavoastră, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal
Aveți la dispoziție următoarele posibilităţi de protecţie juridică: Puteți solicita informații cu privire la prelucrarea
datelor dumneavoastră cu caracter personal și puteți solicita rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.
Vă vom furniza informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, scopurile, temeiul juridic
și durata prelucrării, numele și adresa operatorului de date și activitățile acestuia în legătură cu prelucrarea, precum
și informaţii cu privier la persoanele care primesc sau au primit datele și scopurile pentru care datele sunt primite sau au fost primite.

Prin utilizarea aplicației, utilizatorul recunoaște și acceptă termenii și condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal.